Synonymer til kutte (ned)

abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, minske, redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkere, f