Synonymer til kyklop

gigant, jette, jøtul, kjempe, koloss, mastodont, rise, titan, troll, alv, dverg, elementarvesen, fe, hulder, mare, marmæle, naturvesen, nisse, nøkk, underjordisk, undine, vann-/jord-/luft-/ildvesen, vettejette, disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, krangle, krige, munnhugges, opponere, slåss, stride, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig medkjempe, banke, bite, denge, forderve, hudflette, jule opp, klype, kveste, piske, pryle, rundjule, skade, skamslå, slå, sparke, stikke, såre, torturere, tukte, voldtarise, kykl