Synonymer til låne

borge, leie, pantsette, sette seg i gjeld, ta opp lån, abonnere, bestille, booke, subskribere, ta hjemleie, administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veiledeleie, assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligleie, avgift, betaling, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, ytelseleie, benk, briks, brisk, dobbeltseng, feltseng, hengekøye, hvilested, madrass, nattely, overnattingsplass, seng, sofa, soveplass, sovepose, sovesofa, vuggeleie, ta opp lånleie, eng