Synonymer til lærepenge

lekse, hjemmearbeid, hjemmelekse, oppgavelekse, leksjon, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelseleksjon