Synonymer til læresetning

doktrine, prinsipp, teorem, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visprinsipp, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, tanke, teoriteorem