Synonymer til løfte

adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdien, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, overenskomstavtale, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat, adaptere, akklimatisere, avpasse, forme, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvennebearbeide, øke verdienbearbeide, arrangere, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaskebearbeide, barke, berede, garve, ta av barkenbearbeide, bruke, gjennomgå, gr