Synonymer til løfteinnretning

heiseredskap, kraftfordobler, krafthalverer, løftesystem, talje, tausystem