Synonymer til løfteoverenskomst

overenskomst, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat