Synonymer til løftesystem

heiseredskap, kraftfordobler, krafthalverer, løfteinnretning, talje, tausystem