Synonymer til løse

ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, tippeanta, ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, avdekke, angi, anmelde, avsløre, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavdekke, avklare, avslutte, bringe rede i, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, nøste/rulle opp, oppklare, utrede, abortere, avbryte, avlyse, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppeavslutte,