Synonymer til løsetippe

tippe, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, bebude, beregne, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, varsle, vente seg