Synonymer til løsrive

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,