Synonymer til lage dubletter

dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, multiplikasjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, mult