Synonymer til lage oppstyr

brake, bråke, drønne, dundre, herje, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, larme, ramle, romstere, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, styre, ståke, støye, tordne, tordneherje, bryte ned, demolere, forderve, forringe, gj