Synonymer til lage uorden

base, adresse, asyl, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedbase, brohode, hamn, havn, hovedkvarter, operasjonsbasis, sentrum, støttepunkt, tilholdssted, utpostbase, etsende middel, lut, NaOH, Plumbo, syrenøytralisator, vaskemiddelbase, grave, romstere, rote, slurve, sluske, sluskegrave, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, rense, ribbe, røre, skrelle, trevle, tukle, sluskeromstere, brake, bråke, drønne, dundre, herje, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, lage oppstyr, larme, ramle, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, styre, ståke, støye, tordne, sluskerote, rens