Synonymer til land

areal, albuerom, en plass i solen, forum, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tunareal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerareal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, strekning, strøk, territorium, trakt, åkerbakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, verdensdel, åkerbø, bond