Synonymer til landsby

asfaltjungel, bebyggelse, by, bygd, drabantby, forstad, grend, havneby, kjøpstad, metropol, soveby, stad, storby, tettbebyggelse, utkantstrøk, utkantstrøkby, betale, bevilge, bringe, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, servere, skjenke, distrikt, areal, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, traktdistrikt, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, t