Synonymer til landskap

areal, albuerom, en plass i solen, forum, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tunareal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerareal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, lokalitet, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, strekning, strøk, territorium, trakt, traktdistrikt, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, verdensdeldistrikt, boligkvarter, boligområde, borettslag, bosted, bydel, forvaltningsområde, hjemsted, kvartal, nabolag, omegndistrikt, distriktsområde, grend, landsby, landsbygd, utkantstrøk, ene