Synonymer til lang

bred, autonom, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, endeløs, absolutt, blivende, evig, evigvarende, fullkomment, fullverdig, guddommelig, i Guds hender, tidløs, udødelig, uendelig, uforgjengelig, ustanseligendeløs, forlenget, hengslete, høy, langbeint, langstrakt, oppløpen, strukket, ulenkelig, utstrakt, utvidet, heng