Synonymer til langtekkelig

alminnelig, allemannseie, allmenngyldig, offentlig, offisiell, publisert, åpenalminnelig, allmenn, dagligdags, gangbar, generell, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanligalminnelig, banal, ensformig, gørr (muntlig mening), kjedelig, kjedsommelig, langtrukken, platt, spak, stillestående, tam, triviell, trøttende, uinteressant, avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, mangesidig, omfattende, problematisk, problemfylt, sammensatt, tidkrevende, vanskelig, vidløftig, bedagelig, flegmatisk, gradvis, i sneglefart, initiativløs, langsom, møysommelig, sakte, seig, sen, sidrumpa, slapp, sløv, som lus på en tjærekost, treg, tungkjørt, stilles