Synonymer til lansering

annonse, album, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkannonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, sirkulære, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, fullmakt, kommuniké, manifes