Synonymer til latent

alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligalternativ, eventuell, potensiell, virtuell, vesensforskjelligforskjellig, potensiellvirtuell, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, op