Synonymer til latskap

dagdriveri, dovenskap, indolens, latmannsliv, lediggang, slapphet, slendrian, slurv, slurvslapphet, fleksibilitet, motstand, seighet, strekkbarhet, styrke, treghet, tøyelighet, viskositet