Synonymer til ledelse

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, bevoktning, ettersyn, kommando, kontroll, oppfølging, oppsyn, overvåking, overvåkning, regulering, spionasje, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet, analyse, befarin