Synonymer til legge for dagen

bemerke, avsløre, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, demonstrere, formidle, fortelle, informere, kommunisere, visualisere, bable, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, mæle, rope, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ytreformidle, bygge bro, forhandle, forlike, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, skape fred, utjevne (forskjeller), være diplomatiskformidle, avfatte, d