Synonymer til lekse

hjemmearbeid, hjemmelekse, oppgave, oppgavelekse, leksjon, lærepenge, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelseleksjon, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrkeoppgave, crux, dilemma, gordisk knute, gåte, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, nøtt, problem, smertensbarn, spørsmål, tankenøtt (muntlig mening), vanskelighetoppgave, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, opps