Synonymer til lengsel

higen, leteoppdrag, leting, søken, søking