Synonymer til lese og skrive vanske(r)

dysleksi, ordblindhet