Synonymer til lete

forske (på), gjennomgå, gjennomsøke, granske, ransake, sjekke, søke, undersøke, utforske, visitere, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberedegjennomgå, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, teste, visiteregjennomgå, visiteregranske, befare, etterprøve, etterse, for