Synonymer til levere

avlevere, gi tilbake, returnere, sende tilbake, betale, anskaffe, bestikke, bestille, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, skaffe segbetale, bekoste, dekke, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønnebetale, bevilge, bringe, by, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, servere, skjenke, allokere, tildeledele ut, avstedkomme, bety, bevirke, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet medbringe, overleve