Synonymer til levning

avfall, boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, relikt, reminisens, rest, ruin, slant, stump, vrak, avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, mudder, sediment, silt, slam, søle, utkrystallisering, 17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesj