Synonymer til lidelse

alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehag, ubehagangst, ank, uroangst, beklemthet, bekymring, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, opphisselse, panikk, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, uro, usikkerhet, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet, bedrøvelse, beklagelse, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod, akke, anke, appell, gråt, innsigelse, innvending, jeremiade, kjæremål, klage, klynking, protest, ramaskrik, reklamasjon, stønn, sukk, sutring, syt, vånd