Synonymer til likeartet

analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeanalog, fysisk, gammel, gammeldags, manuell, mekanisk, tilsvarende, tilsvarendeekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevnbyrdig, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på h