Synonymer til lisens

adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgang, tillatelseadgang, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, løyve, tillatelse, tillatelsebemyndigelse, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet, tillatelsefullmakt, styrkefullmakt, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklam