Synonymer til loddrett

fallende, avtagende, calando, dalende, ebbende, minkende, nedadgående, synkendefallende, fra oven, fra toppen, mot bunnen, ned, nedover, ovenfra, synkende, vertikalt, nedadgåendesynkende, synkend