Synonymer til logisk

abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndelig, åndeligallmenngyldig, allemannseie, alminnelig, offentlig, offisiell, publisert, åpenallmenngyldig, allmenn, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universell, absolutt, av