Synonymer til lojal

lovlydig, ordholden, pålitelig, sikker, solidarisk, tro, trofast, troverdig, trygg, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, ubestikkelig, ærligordholden, ærligpålitelig, detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftigpålitelig