Synonymer til lommepenger

betaling, avgift, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, ytelsebetaling, dusør, fortjeneste, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, innkomst, inntekt, kurtasje, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger, attributt, begunstigelse, dyd, favør, forrang, forrett, fortrinn, førstevalg, gode, opsjon, pluss, preferanse, prerogativ, prioritet, sterk side, særrett, yndefortjeneste, avanse, avkastning, bonus, intrade, netto, overskudd, profitt, utbytte, vinning, ytelsefortjeneste, avløsning, bot, erstatning, etterligning, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt