Synonymer til lukte lunta

avsløre, angi, anmelde, avdekke, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavsløre, avklare, avslutte, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utredeavsløre, bemerke, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lære, oppdage, se, snuse opp, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, snuse oppbli klar over, begripe, demre for (en), erkjenne, fatte, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, utlede, ane, fornemme, føle, h