Synonymer til mål

agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan, akt, akkreditiv, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakt, akvarell, bilde, freske, gjengivelse, hologram, ikon, illustrasjon, kontrafei, kunstverk, landskapsbilde, litografi, maleri, panorama, pieta, plansje, portrett, radering, skilderi, smøreri, stikk, stilleben, tegningakt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse, spek