Synonymer til mønster

arketyp, eksempel, forbilde, form, mal, modell, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardarketyp, ide, ideal, urbilde, urforestilling, urform, standardeksempel, helt, idealmenneske, idol, ledestjerne, standardforbilde, standardform, arrangement, formulering, framstilling, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjonform, befinnende, forfatning, forhold, helbred, kondisjon, omstendighet, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstandform, beskaffenhet, bygning, fasong, figur, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, struktur, støpning, utseende