Synonymer til mageovervekt

overvekt, bilring, embonpoint, fedme, fylde, korpulense, brorpart, de fleste, flertall, majoritet, mesteparten, storpart