Synonymer til makt

age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke, styrkeautoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist, adgang, atkomst, bevilling, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsebemyndigelse, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, form