Synonymer til maktesløs

avmektig, kraftløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, viljeløs, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, lei, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, vissenkraftløs, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tyngetmatt, vissenmatt, avkreftetmatt, skrøp