Synonymer til med det gode

av egen kraft, av fri vilje, av seg selv, fakultativ, gjerne, godvillig, minnelig, selvbestemt, selvvalgt, spontan, ubedt, uoppfordret, uten motstand, valgfri, antagelig, antageligvis, antakelig, formodentlig, godt mulig, kan godt hende, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, venteliggjerne, valgfrigjerne, beredvillig, frivillig, gladelig, helst, ikke ugjerne, med fornøyelse, med glede, villig, godv