Synonymer til meddelelse

akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakkreditiv, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon, skrivanvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, opplysning, tips, underretning, vinkanvisning, instruksjon, opplæring, råd, veiledning, sirku