Synonymer til medfølelse

affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhet, åpenhetdeltakelse, barmhjertighet, hjertevarme, kondolanse, lise, medmenneskelighet, medynk, menneskelighet, miskunn, nåde, overbærenhet, skånsel, trøst, empati, enhet, enighet, gjensidig forståelse, godvilje, kjærlighet, nestekjærlighet, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, avstamning, bånd, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, slekt, tilhørighet, tilknytningenhet, sa