Synonymer til meditasjon

abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tanke, tankeanelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori, tankeassosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning, bevisstløshet, drøm, dvale, dyp søvn, galskap, hypnose, klarsyn, koma, rus, søvn, transe, (være i) Morfei armer, blund, dorm, drømmeland, dupp, døs, hvil, hvile, høneblund