Synonymer til mekanisk

analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeanalog, fysisk, gammel, gammeldags, manuell, automatisk, blindt, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ubevisst, ufrivillig, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, viljesløstautomatisk, industriell, maskinell, maskinmessig, mekanisert, robotaktig, selvregulerende, teknisk, alderdommelig, aldrende, annenhånds, antikk, antikvarisk, antikvert, arkaisk, avlagt, avleggs, brukt, eldgammel, fortidig, fra arilds tid, i ruiner, mosegrodd, museal, prehistorisk, umoderne, urgammel, utgått, utidsmessiggammel