Synonymer til mekaniskfysisk

fysisk, analog, gammel, gammeldags, manuell, faktisk, fast, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig